In onze Praktijk Meten wij uw kousen aan.

Wij meten uw therapeutisch elastische kousen aan.

Therapeutische elastische kousen worden door mensen gedragen met een aandoening van het vaat- en lymfestelsel. De behandeling met behulp van therapeutisch elastische kousen kan worden aangevuld met bewegingsadviezen en medicatie.Therapeutisch elastische kousen zijn bedoeld om gedurende langere tijd te dragen. De kousen moeten regelmatig, dat wil zeggen, dagelijks gedragen worden om het gewenste resultaat te behouden of te bereiken.

 

Algemene informatie

Therapeutische elastische kousen worden ook wel compressiekousen genoemd omdat deze kousen een uitwendige druk uitoefenen op (delen van) het been of de arm. Een behandeling met therapeutisch elastische kousen wordt daarom ook wel compressie therapie genoemd. Door de druk die door de kous wordt uitgeoefend, kunnen klachten worden voorkomen, verminderen of kan het resultaat van een behandeling langer worden vastgehouden.

Aanmeten en afspraak maken:

Om een afspraak te maken voor het aanmeten van therapeutisch elastische kousen heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist. Bij de eerste afspraak dient u deze mee te nemen samen met uw verzekeringsgegevens.


Voor alle volgende verstrekkingen van therapeutisch elastische kousen kunt u zonder verwijsbrief/machtiging bij ons terecht.


Klanttevredenheid, aansprakelijkheid en klachtenprocedure.

Hoewel ik streef naar 100% tevreden klanten, kan er wel eens iets fout gaan. Als u niet geheel tevreden bent over een door mij geleverd product en/of de geleverde service laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten. Dit kan uiteraard telefonisch of via een bij mij te verkrijgen klachtenformulier. Indien ik een schriftelijke klacht van u heb ontvangen zal ik deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. U krijgt zo spoedig mogelijk van mij een reactie, doch uiterlijk na een termijn van 5 werkdagen. Ik zal er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden. Mocht de klacht onverhoopt niet oplosbaar blijken dan kan uw klacht op uw verzoek worden voorgelegd bij de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Compressiezorg (NVCZ). Dit kunt u kenbaar maken via de website ‘’Erisietsmisgegaan.nl.’’

Verstrekkingen van kousen en de kosten:

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar kunnen de kosten van de kousen rechtstreeks met de verzekering worden verrekend. Iedere zorgverzekeraar heeft haar eigen hulpmiddelen reglement waarin staat aangegeven hoeveel kousen verstrekt mogen worden per periode.